Platby za Internet

Měsíční poplatek za služby  připojení k Internetu.

Platbu zasílejte k 15 v měsíci na

    č.ú. 1996320163 / 0800

    v.symbol :  uveden na smlouvě

 

Faktura -daňový doklad bude zasílán poštou na vyžádání.

V případě nejasností mě prosím  kontaktujte .